היסטוריה אישיתבשנת 2015 התחלתי לעסוק בעבודת "שורשים" מאוחרת במסגרתה נפגשתי עם סבי, זכריה זדרמן, על מנת לשמוע מפיו את הידוע לו על שורשי המשפחה. 
ככל שצמח אילן היוחסין המשפחתי, כן רבו גם הפרטים שסיפר לי אודות חייו וחיי בני משפחה נוספים במהלך שנות המלחמה ולאחריה. כבן הדור השלישי, מעטים מהסיפורים בלבד היו מוכרים לי.

כאשר למדתי יותר על קורות סבי בתקופת המלחמה, על הגטאות והמחנות, על צעדת המוות ותקופת שחרור המחנות, התגבשה בי ההכרה שנפלה בחלקי זכות שאיננה ברורה מאליה - הזכות לשמוע.
כאשר שאלתי באחד המפגשים את סבי אם יהיה מוכן להתראיין ולספר את סיפור חייו, היסס מעט והשיב "אולי, אני רק צריך את הדחיפה לזה.". 

כך התפתחה והפכה עבודת השורשים שלי למלאכה שתוצרה המרכזי הוא סיפור החיים המוגש בספר זה. 

במלאכת הניסוח והעריכה ביצעתי מאמץ לדייק בציון התאריכים ושמות המקומות, שאותם ציינתי גם בכתיב הלועזי. בנוסף, השתדלתי לכתוב את השתלשלות האירועים, את התחושות והרגשות, באופן נאמן לדברים כפי שסופרו מפי סבי וכולי תקווה כי הצלחתי בכך. 

לצערי, לא זכיתי לכלול בספר את סיפור חייה של סבתי, חיה (הלה) זדרמן, אלא בקצרה, על פי זיכרונות מדברים מעטים שסיפרה במהלך השנים לסבי ולילדיה. 
היא, שאיבדה את כל משפחתה בשואה ונותרה יחידה בעולם ללא איש שיסייע לה, הלכה יד ביד עם סבי במדבר התקומה אל ארץ לא זרועה. יחד הקימו עצמם מחורבן המלחמה וזכו להקים משפחה למופת הבנויה על אדני האמונה, החסד, הציונות ואהבת האדם. 
אופייה השקט, צניעותה, חיוכה ונועם הליכותיה, מלווים אותנו עד עצם היום הזה. תקוותי כי מעט הזיכרונות שעלה בידינו לתעד מסיפוריה, יהיו נר תמיד לזכרה ולזכר בני משפחתה שאותם לא זכינו להכיר.

לצפייה בספר, לחצו כאן או על תמונת הכריכה:


לזכרון עולם

משפחת זדרמן - סוסנוביץ' | Zederman Family - Sosnowiec 

משפחת טוכנר - צ׳ביניה | Tuchner Family - Trzebinia 

משפחת שיקה - שצ'קוצ'יני / סוסנוביץ' | Szyjka Family - Szczekociny / Sosnowiec 

משפחת פרייליך - סוסנוביץ' | Freilich Family - Sosnowiec  

משפחת מינץ - סוסנוביץ' | Minc Family - Sosnowiec 

משפחת שטיינקלר - פיליצה | Steinkeler Family - Pilica 

משפחת באומר - סוסנוביץ' | Baumer Family - Sosnowiec 

משפחת פינגרוט - זביירצ'ה | Fingrut Family - Zawiercie 

משפחת פלטשר-באדר - צ'ביניה | Feltcher-Bader Family - Trzebinia 

משפחת טוכנר - צ'ביניה | Tuchner Family - Trzebinia 

משפחת פלטשר - צ'ביניה / כשאנוב | Felczer Family - Trzebinia / Chrzanów